Berättarsalonger
På gång:
Dags igen för Nordisk Fortellerseminar. Den här gången möts vi på Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 22 – 27 juli.

 

Konsten att lyssna

I våras följde jag med Kersti Ståbi på hennes resa in i Völuspå. Jag lyssnade under repeti-tionerna, jag lyssnade under avslutningskon-serten på Musikhögskolan – och det hon då åstadkom då var ett storverk. Men vad hade jag som hennes förste lyssnare egentligen haft för mig?

Berättelser från den nyutgivna samlingsverket Folksagan i Sverige.
Berättare: Amanda Glans, Göran Hemberg, Ida Junker och Peter Hagberg.
Tid: 5 juni kl. 19-21
Plats: Sinnenas Trädgård, Vasaparken.
Arrangör Fabula Storytelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selma Lagerlöfs berättelser är fulla av musik. Det är som om hon haft Ludwig van Beethovens sonat Op. 13 ”Pathétique” ringande i öronen när hon gjorde ett par av berättelserna i samlingen Troll och människor. I den här musikaliska soarén väver jag in dem i musikflödet och låter Selmas ord jagas av Ludwigs toner.
För mer info kontakta mig på mobil: 070-5556803 eller epost: hemberg.goran@gmail.com