Berättarsalonger
På gång:
Dags igen för Nordisk Fortellerseminar. Den här gången möts vi på Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 22 – 27 juli.

 

Vägen till sagans land

För en tid sedan arrangerade jag en workshop med den mästerliga Helén Dejke och upptäckte igen hur kul det är med ramsor och sagor. Ingen leker in åhörarna i sagans värld lika osökt som hon; ingen är lika självklart förankrad med oss andra i berättarrummet.

Berättelser från den nyutgivna samlingsverket Folksagan i Sverige.
Berättare: Amanda Glans, Göran Hemberg, Ida Junker och Peter Hagberg.
Tid: 5 juni kl. 19-21
Plats: Sinnenas Trädgård, Vasaparken.
Arrangör Fabula Storytelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selma Lagerlöfs berättelser är fulla av musik. Det är som om hon haft Ludwig van Beethovens sonat Op. 13 ”Pathétique” ringande i öronen när hon skrev ett par av berättelserna i samlingen Troll och människor. I den här musikaliska soarén väver jag in dem i musikflödet och låter Selmas ord jagas av Ludwigs toner.
För mer info skicka ett mejl till:
goran@berattarsalonger.se