Demokratiskt förändringsarbete

Jag har länge inom ramen för nätverket DemokratiAkademin ägnat mig åt organisationsutveckling med demokratiska förtecken, särskilt med inriktning på civilsamhället.  Det kan röra sig om ledningsfrågor, samverkan frivilligorganisationer emellan eller mellan dem, lokala myndigheter och näringsliv. Ofta handlar det om förändringsprojekt – hur ska ett sådant läggas upp så att målgruppen får ett rimligt inflytande över planering och genomförande? Jag har arbetat i internationella samverkansprojekt med deltagare från Afrika, Asien och Latinamerika och haft uppdrag i Portugal, Bosnien, Kenya, Irak, Västbanken, Turkiet, Ukraina och Ryssland.

Tillsammans med kollegor i nätverket har jag utvecklat en modell, Demokratins ABC,  som klargör sambandet mellan demokrati & mänskliga rättigheter och konkretiserar de demokratiska utmaningarna för organisationer på alla nivåer. Läs mer på sajten Demokratiska utmaningar, som förutom teoretiska bakgrunder och en omfattande metodbank innehåller en mängd praktiska tillämpningar av modellen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.