Berättarsalonger
På gång:
Torsdag den 4 oktober klockan 19–21
Berättarkväll på restaurang Under Kastanjen vid Brända Tomten, Gamla Stan.  

 

Demokratiskt förändringsarbete

Jag har länge inom ramen för nätverket DemokratiAkademin ägnat mig åt organisationsutveckling med demokratiska förtecken, särskilt med inriktning på civilsamhället.  Det kan röra sig om ledningsfrågor, samverkan frivilligorganisationer emellan eller mellan dem, lokala myndigheter och näringsliv. Ofta handlar det om förändringsprojekt – hur ska ett sådant läggas upp så att målgruppen får ett rimligt inflytande över planering och genomförande? Jag har arbetat i internationella samverkansprojekt med deltagare från Afrika, Asien och Latinamerika och haft uppdrag i Portugal, Bosnien, Kenya, Irak, Västbanken, Turkiet, Ukraina och Ryssland.

Tillsammans med kollegor i nätverket har jag utvecklat en modell, Demokratins ABC,  som klargör sambandet mellan demokrati & mänskliga rättigheter och konkretiserar de demokratiska utmaningarna för organisationer på alla nivåer. Läs mer på sajten Demokratiska utmaningar, som förutom teoretiska bakgrunder och en omfattande metodbank innehåller en mängd praktiska tillämpningar av modellen.

Lämna ett svar

Göran i Tvedestrand beskuren

Jag var med och drog igång den svenska berättarrörelsen vid mitten av 1980-talet och blev Mickel-pristagare 2014. Förutom att levandegöra vårt tidigaste muntliga kulturarv vill jag utveckla konsten att förvandla egna minnen till berättelser och gifta ihop de goda historierna med de goda samtalen.

Jag har en bakgrund som praktisk filosof med särskild inriktning på demokratifrågor. Det kan märkas i berättarföreställningen Sokrates en jubelidiot eller när jag leder en Sokratisk dialog, som är en form av begreppsanalys med berättarinslag.

Mina berättarverkstäder kan handla om att få till historier med demokratisk knorr bland lärare eller biståndsarbetare.  Eller att se sånt man har varit med om som episoder i historien om ens eget liv och reflektera över den  berättelsen tillsammans med andra.

Jag har varit ordförande i Berättarnätet Öst och är en av initiativtagarna till BerättarSlam, en lekfull tävling i muntligt berättande. Jag ingår i berättarkompaniet Fabula Storytelling där jag bl a coachar nya berättare till Storydox – sant på scen.

Göran en face

Klicka ovan för en högupplöst bild