Berättarsalonger
På gång:
Torsdag den 4 oktober klockan 19–21
Berättarkväll på restaurang Under Kastanjen vid Brända Tomten, Gamla Stan.  

 

Vad gör jag här!

Lise MarieDet slog henne i flygplanet, där hon satt bredvid några gamla strupsångare från Sakhalin. Alla var de på väg till Yukon International Storytelling Festival i norra Kanada – en viktig scen för ursprungsfolkens berättande. Vad hade hon att bidra med som berättigade hennes deltagande? Inte ett skit!

Jag minns mycket väl desperationen i flickans röst när hon förde upp-
levelsen på tal. Tillfället var speciellt. Jag hade lyckats samla henne, hennes mor och hennes mormor – tre generationer av danska berättare – till ett gemensamt samtal.

Nu, drygt tjugo år senare, återvänder Lise Marie Seidelin Nedergaard till det här minnet, när hon som den första presenterar sig på den nya sidan Månedens fortæller. Hon fick lov att välja sig själv den gången: att hon var både en modern människa och en modern berättare.

Det är spännande att följa en människas dialog med sig själv över två decennier. I dag tänker hon att det viktiga är hur man förhåller sig till sitt material, inte materialets ålder. Det gäller att kunna hantera spänningsfältet mellan berättelsen och samtiden den berättas i.

Så sant. Jag tror att Lise Marie pekar på ett dilemma som också kan ses från ett annat håll: muntligt berättande har alltid varit ett personligt berättande. Samtidigt som man berättar en historia, förmedlar man också sig själv – alldeles oavsett vad man kan tänkas representera i övrigt. Och det kan ha sina sidor i jag-löshetens tidsålder.

Lämna ett svar

Göran i Tvedestrand beskuren

Jag var med och drog igång den svenska berättarrörelsen vid mitten av 1980-talet och blev Mickel-pristagare 2014. Förutom att levandegöra vårt tidigaste muntliga kulturarv vill jag utveckla konsten att förvandla egna minnen till berättelser och gifta ihop de goda historierna med de goda samtalen.

Jag har en bakgrund som praktisk filosof med särskild inriktning på demokratifrågor. Det kan märkas i berättarföreställningen Sokrates en jubelidiot eller när jag leder en Sokratisk dialog, som är en form av begreppsanalys med berättarinslag.

Mina berättarverkstäder kan handla om att få till historier med demokratisk knorr bland lärare eller biståndsarbetare.  Eller att se sånt man har varit med om som episoder i historien om ens eget liv och reflektera över den  berättelsen tillsammans med andra.

Jag har varit ordförande i Berättarnätet Öst och är en av initiativtagarna till BerättarSlam, en lekfull tävling i muntligt berättande. Jag ingår i berättarkompaniet Fabula Storytelling där jag bl a coachar nya berättare till Storydox – sant på scen.

Göran en face

Klicka ovan för en högupplöst bild