Box 04 framsida – Citat 1

Jag har velat förhindra kriget.
Georg Elser, slutet av november 1939